​MƯỜI BỐN ĐIỀU RĂN CỦA NHÀ PHẬT

MƯỜI BỐN ĐIỀU RĂN CỦA NHÀ PHẬT

1  –  Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
2 –  Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.

3 –  Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.

4 –  Bi ai lớn nhất của đời người là ganh tỵ.

5 –  Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.

6 –  Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.

7 –  Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ty.

8 –  Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.

9 –  Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.

10 –  Tài sản lớn nhất của đời người la sức khỏe, Trí Tuệ.

11 –  Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.

12 –  Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.

13 –  Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.

14 –  An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s